FeedbackSwift

Podesiva platforma za anketiranje namenjena svakom obimu poslovanja ili organizaciji.

Svaki plan pretplate uključuje FeedbackSwift mobilnu aplikaciju, prilagođene URL adrese, palete boja, mogućnost neograničene statističke analize, višejezični sadržaj i korisnički interfejs
Exentrim Content Store za preuzimanje ili prodaju šablona
Podesiva platforma za anketiranje namenjena svakom obimu poslovanja ili organizaciji.
Pogledajte više o mobilnoj aplikaciji
Višejezičnost
Pregršt jezika za Vaše ankete, upitnike i testove.
Prilagođavanje izgleda
Vaš logo i vizuelni identitet.
Navođenje ispitanika
Za vreme odgovaranja, ispitanik dobija uputstva o sledećem mogućem koraku. Samim tim, nema potrebe za obučavanjem ispitanika.
Ocenjivanje važnosti pitanja
Dok odgovora na glavno pitanje, ispitanik može da navede i koliko mu je glavno pitanje uopšte važno.
Praćenje putem GPS lokatora
Pratite, na mapi, lokaciju ispitanika.
Preporuke i utisci
Ispitanik može, u posebnom koraku, da dodatno navede preporuku ili utisak.
Provera odgovora
Ispitanik može da proveri i/ili izmeni odgovore pre kraja ispitivanja.
Podešavanje izgleda
Veličina teksta, boje, prikaz u kolonama.
Šabloni anketa i pitanja
Koristeći šablone štedite vreme i poredite se sa drugima.
Pripremljena pravila
Proverite ispravnost i/ili verodostojnost odgovora na otvorena pitanja.
Brižljivo dizajnirano
Naročito za osetljive grupe npr. penzioneri ili ljudi koji imaju problem sa vidom.
Anonimnost ispitanika
Ispitanik ne mora da se predstavi.
...i puno toga još!
Preuzmite besplatno: