Hastaların sonuçlarda tespit edilebilecek muayenehane kalitesi algısı üzerindeki etkileri

Dr. med. Holger Silbernagl

Dr. med. Holger Silbernagl

  2 dakika içinde okuyun

Bu konuk gönderisi, hausaerzte-gruenwald.de’nin ortak sahibi olan Dr. Holger Silbernagl tarafından hazırlanmıştır.

Nisan 2018’den başlayarak, Alman Sağlık Bakanı Jens Spahn, Almanya’daki muayenehanelerin açık olduğu saatlerin hastalar için yetersiz olmasından yakındı. Bakanın planlarına göre, zorunlu asgari açık olma saatlerinin haftada 20 saatten haftada 25 saate çıkarılması gerekiyordu. Aynı zamanda, Bakan, çalışma saatlerinin uzatılması gerekliliğine dayanarak, tüm uzmanlık alanlarında, Almanya’daki muayenehanelerde tıbbi tedaviye yönelik önceden ayarlanmış randevuların müsaitliğini arttıracak yeni yasalardan da söz ediyordu.

Bakanın yaklaşımı, medyanın agresif tutumu ile ateşlenen yoğun bir kamuoyu tartışmasıyla sonuçlandı.

quote

Alman Sağlık Bakanının kampanyasının etkinliğini kanıtlamayı başardık.

Muayenehane kalitemizi arttırmak için çevrimiçi ve çevrimdışı bir anket ve değerlendirme aracı olarak Exentrim FeedbackSwift’i  kullanmak suretiyle hastalarımızın tüm temel alanlardaki memnuniyet faktörlerini sürekli izlediğimizden, Alman Sağlık Bakanının kampanyasının etkinliğini, muayenehanenin açık olduğu saatlere bağlı olarak hastalarımızın erişilebilirlik konusundaki memnuniyet düzeyi yoluyla kanıtlamayı başardık.

Genel Tıp ve Aile Hekimliği konusundaki uygulamamızda: Haftada 30 saate karşılık gelecek şekilde hafta içi 4 gün 6.5 saat ve Çarşamba günleri 4 saat açık kalma süresi sağladık. Bu saatler boyunca, üç tıp doktoru „sahnede“ idi ve sürekli hasta tedavi ediyordu. Planlanan çalışma saatlerinin yanı sıra, önceden ayarlanmış tedavi randevuları bulunan hastaları görüyor ve ev ziyaretleri yapıyorduk, bunun sonucunda da, her bir tıp doktoru için her iş gününde en az 11 saat ve en fazla14 saat olmak üzere hastalarımıza özel genel bir tıbbi hizmet faaliyeti gerçekleştirdik.

Başlangıçta pozitif bir algı oluştu

Nisan 2016 - 11 Temmuz 2018 döneminde, muayenehanemizin açık olduğu saatlerdeki memnuniyet aralığı, tüm hasta grupları için sürekli olarak % 86 ile % 88 arasında pozitif bir hasta algısı oluşturuyordu.

Kamuoyu tartışmasının revaçta olduğu dönemde azalma

Kamuoyu tartışmasının ve Almanya’daki muayenehanelerin performansına ilişkin genel negatif algının revaçta olduğu dönemin ortasına karşılık gelen 7 Temmuz 2018 ile 31 Ekim 2018 arasındaki dönemde, muayenehanemizin açık olduğu saatlere yönelik memnuniyet düzeyi % 88 civarından %72.22’ye azalıyordu.

Durulma dönemi

Tartışmanın durulduğu Kasım/Aralık 2018 döneminde, açık olduğumuz saatlerin hastalarımız tarafından kabul edilirliğinin doğrulanması, bu alandaki hasta memnuniyetimizin % 85'e varan bir pozitif algıya yeniden ulaşmasıyla birlikte açık bir şekilde ortaya kondu.

Çalışma saatlerinin uzatılması

Kamuoyu tartışması bir süredir sona ermiş olduğundan ve Alman hükumeti tarafından çıkarılan, Almanya’daki muayenehanelerin hastaları için uzun süreli müsaitlik sunmasını zorunlu kılan kanun nedeniyle, Ocak 2019 gününden başlayarak öğleden sonra muayenehaneleri açmak suretiyle Çarşamba günü çalışma saatlerimizi uzatmaya karar verdik.

Sonuç

Exentrim muayenehane anketimizin sonuçlarını değerlendirerek, hükumet stratejilerinin neden olduğu kamuoyu algısının hastalarımızın muayenehanelerimize ilişkin görüşleri üzerindeki etkisini ortaya koyabildik.

Exentrim önem derecelendirmelerine dayalı sonuçlar, karşı bir tepki olarak „evet, hükümetin faaliyetleri gözlerimizi açtı ...“ ifadesinden karşı bir tepki olarak „kampanyayı reddediyorum“ beyanına kadar olan tepkileri yansıtıyordu ve dolayısıyla Exentrim’ anketinde bunu „önemli değil“ şeklinde değerlendirdim.

Ek olarak, Sağlık Bakanının yaklaşımına yönelik desteklerini göstermeleri bakımından, kadın hastaların muayenehanelerimizdeki erkek hastalardan daha fazla etkilendiğine dair istatistiksel göstergeler de elde ettik.

Bunu paylaşın: