Da li ste vlasnik ili rukovodilac lekarske prakse?

Da li ste vlasnik ili rukovodilac lekarske prakse?

Želite li da poboljšate zadovoljstvo pacijenata i unapredite poslovanje?

Onda je verodostojan i pouzdan alat za procenu rada ključan!
FeedbackSwift je pravi odgovor!
Lako je, brzo i posvedočeno.
Kako radi za Vas?
Jednostavno.
Jednostavno.
Registrujte se i napravite Vašu anketu.
U žurbi?
Nemate vremena da napravite sopstvenu anketu?
Nema problema.
Preuzmite besplatno našu anketu pripremljenu od strane lekara i vlasnika lekarskih praksi.
Ali šta je sa pacijentima?
U žurbi?
Ali šta je sa pacijentima?
Gde god da su Vaši pacijenti tamo je i FeedbackSwift!
Sakupljanje odgovora je moguće i kada ne radi internet, u Vašoj praksi ili van nje, putem svih dostupnih uređaja.
Je li oprobano na različitim starosnim grupama? Šta je sa najstarijima?
Naravno! Posvećeno smo radili na tome!
Bez obzira na uzrast: jasan i atraktivan dizajn sprečava zamor i garantuje visoku stopu završavanja istraživanja.
Nešto o analizi rezultata?
Je li oprobano na različitim starosnim grupama? Šta je sa najstarijima?
Nešto o analizi rezultata?
Vizuelna dijagnoza učinka - šta je tačno problem?
Zavirite u detalje koristeći filtere i poredbene analize.
Analize ciljnih grupa, poređenja, ekstremne vrednosti, obaveštenja putem e-pošte prema željenim kriterijumima... Postajete stručnjak za sopstveni uspeh!
Podaci su Vam uvek dostupni zahvaljujući nalogu na exentrim.com.
FeedbackSwift. Malo ulaganje za veliki uspeh!
Za samo 0,20€ po ispitaniku ili manje od 1€ dnevno!
Ne samo da dobijate statistički visoko pouzdane rezultate istraživanja, već ispunjavate i jedan od bitnih zahteva u upravljanju kvalitetom prakse!
A mogu li da zaradim?
FeedbackSwift. Malo ulaganje za veliki uspeh!
Možete i da zaradite na Vašim šablonima, pride.
Dok prikupljate rezultate, možete bez napora prodavati Vaše šablone putem Exentrim Content Store.
Neka FeedbackSwift donese boljitak Vašoj praksi!