Lekarska praksa

Lekari Kristof Huber i Holger Zilbernagl

Naš cilj je da obezbedimo najbolju moguću prevenciju i lečenje bolesti. Koristeći holistički pristup svakom pacijentu pristupamo jedinstveno.

Problem

U Nemačkoj, lekarske prakse su u obavezi da ispituju zadovoljstvo pacijenata ali su ponuđena rešenja, zasnovana na papirološkom radu, bila previše složena i nepraktična za analizu.

Rešenje

U januaru 2017. smo započeli ispitivanje zadovoljstva pacijenata koristeći FeedbackSwift mobilnu aplikaciju. Dok borave u čekaonici, pacijenti odgovaraju na anketu.

Koristeći Cockpit lako sastavljamo ankete i pratimo rezultate. Sada, lako vidimo prigovore i određujemo mere za podoljšanje.

Zahvaljujući šablonima možemo se porediti i sa drugim praksama.

Oduševljen!

Doktor Holger Zilbenagl
Podeli putem: